Alte Documente

 

Regulamentul de Organizare si Functionare 2023

Informare sistem supraveghere video

Strategia de Dezvoltare Locala 2023-2030

Regulamentul de Organizare si Functionare

Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local al COMUNEI MĂGURA

Codul Etic

Raport Strategia Nationala Anticoruptie 2022

Declaratie Strategia Nationala Anticoruptie

Organigrama Primariei

Adresa Petitii

Programul de Functionare